Inschrijftermijn

...

Digitaal inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens Aspirant koper:


Gegevens partner/medekoper:


Burgelijke staat

Huidige woonsituatie en financieringsmogelijkheden
Uw huidige woning is een:

Heeft u reeds een adviesgesprek gehad over uw financieringsmogelijkheden?

Wat is de hoogte van uw hypotheek?

Wat is de WOZ-waarde van uw woning?

Hoeveel spaargeld (naast de overwaarde van uw woning) heeft u zelf beschikbaar voor de aankoop van de woning?

Vakantieperiode
Afwezigheid door geplande vakantie?
Ja, van tot ,
maar wel bereikbaar op telefoonnummer

Voorkeur
Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit?

Indien de woningen van uw voorkeur allemaal toebedeeld zijn, wenst u dan voor een van de andere bouwnummers in aanmerking te komen?

- Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. Partijen kunnen aan de invulling van het inschrijfformulier geen rechten ontlenen.
- Dubbele inschrijvingen en niet volledig ingevulde formulieren worden uitgesloten van inschrijving.
- De levering van de woning vindt uitsluitend plaats aan degene(n) die op het inschrijfformulier staat/staan vermeld.
- Formulieren die na de sluitingsdatum worden ingeleverd, worden op volgorde van binnenkomst op de reservelijst geplaatst.
- In verband met de privacy verordening maken wij u erop attent dat uw gegevens in een automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de gemeente Zoeterwoude en de bij het project betrokken ontwikkelaars, aannemers, notaris, geldverstrekker en makelaars.

Wanneer u vragen heeft over dit inschrijfformulier of over de 56 woningen in het project Verde Vista Santhorst kunt u contact opnemen met De Leeuw Makelaardij; (071) 405 16 16.

Onderstaande checkboxen dienen allen geaccepteerd te worden om het formulier te kunnen verzenden.Ontwikkeling & realisatie:

T: (071) 401 60 41
E: info@vrbkatwijk.nl

In samenwerking met:

T: (015) 268 08 08
E: verkoop.zuidwest@bpd.nl

Verkoop & informatie:

T: (071) 405 16 16
E: nieuwbouw@deleeuw.nl